حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

بسته ها باید حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال شوند.  شما به هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه های ارسال شامل هزینه های پست می شوند. تعرفه ها از سمت شرکت حمل کننده محاسبه میشوند و فروشگاه هیج گونه مسئولیتب در این موضوع ندارد.

ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کنید. ما نمتوانیم دو سفارش مجزا را با هم در یک گروه جمع آوری کنیم و هزینه ارسال برای هرکدام جداگانه محاسبه خواهند شد.

بسته ها با تایید خود شما ارسال می شوند ولی ممکن است شکننده باشند.

هزینه بازگشت به عهده مشتری می باشد.

جعبه ها تقریبا خالی هستند.